* * * * * * HASSAN DISTRICT POLICE

Wednesday, April 25, 2018

ಶ್ರೀ ನಿಲಬ್ ಕಿಶೋರ್, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ರವರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ -2018 ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಚುನಾವಣಾ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ


ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ                                                          ದಿನಾಂಕ 25-04-2018

ಶ್ರೀ ನಿಲಬ್ ಕಿಶೋರ್, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ರವರು  ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ -2018 ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಚುನಾವಣಾ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಥಿತಿಗೃಹ, ಹೊಸಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಡಿ.ಎ.ಆರ್. ಮೈದಾನ, ಹಾಸನ ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಛೇರಿ ಇದ್ದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರು ನೀಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08172267604
ಮೊಬೈಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 09115500001
ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30 ರಿಂದ 9.30 ಗಂಟೆವರೆಗೆ


No comments: